Dina bokningar
Datum Företag Kontaktperson Typ Notering Hantera
2018-01-18 SuperOffice AB Jonas Johansson Utvecklingsmöte Möte med Jonas för att gå igenom och genomföra..
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Prata med utvecklaren om följdfrågor från demon
2018-01-20 ICA AB Andrea Nilsson Säljmöte Kunden har efterfrågat att vi...*
2018-01-21 Saab Kalle Fredriksson Första möte Kalle är intresserad av produkten X
2018-01-21 Volvo Nils Nordstrand Andra möte Volvo vill disskutera
2018-01-22 Coop Malena Hjerpe Första möte Coop behöver helautomatisk sträckfilm
2018-01-23 I-Centrum AB Filip Vanthöm Utvecklingsmöte Prata med utvecklaren om följdfrågor från demon
2018-01-23 SuperOffice Jonas Johansson Andra möte Uppföljningsmöte
2018-01-23 SuperOffice Jonas Johansson Tredje möte Uppföljningsmöte
2018-01-23 SuperOffice Jonas Johansson Fjärde möte Uppföljningsmöte
2018-01-23 SuperOffice Jonas Johansson Femte möte Uppföljningsmöte
2018-01-24 SuperOffice Jonas Johansson Andra möte Avslutningsmöte
Otilldelade bokningar
Datum Företag Kontaktperson Typ Område Ta över ärendet
2018-01-18 SuperOffice AB Jonas Johansson Utvecklingsmöte Syd
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Öst
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Norr
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Väst
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Öst
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Norr
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Öst
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Norr
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Väst
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Väst
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Väst
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Väst
2018-01-19 I-Centrum AB Pär Pettersson Första möte Väst